pomiar napięcia w gniazdku

Małe zaniedbanie – drastyczne skutki…

Mimo tego, że o temacie wspomina się w różnych publikacjach, nadal regularnie spotykam się z brakiem świadomości wśród klientów będących właścicielami domów.

Mam tutaj na myśli przepisy wynikające m.in z przepisów prawa budowlanego a dotyczące o obowiązkowych przeglądów instalacji. Zapisy dotyczące okresowych przeglądów „goszczą” również na stałe od lat w ogólnych warunkach ubezpieczeń w działach dotyczących obowiązków ubezpieczonego w związków z zawarciem umowy.
Zapoznanie się z tymi zapisami (a w zasadzie z całą treścią warunków) należy w dobrze pojętym interesie ubezpieczonego. Jedną z najczęściej występujących przyczyn pożarów w Polsce są niesprawności instalacji elektrycznej czy kominowej (zapalenie się sadzy) a także uderzenia pioruna. Konsekwencje braku spełniania wymagań bywają dotkliwe, ponieważ odmowa lub ograniczenie świadczenia z polisy ubezpieczenia może oznaczać utratę dorobku życia. Przeglądy i konserwacje warto dokonywać nie tylko dla spełnienia obowiązków ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa swojego i bliskich. Protokoły potwierdzające dokonanie przeglądów warto gromadzić w bezpiecznym miejscu.

Na chwilę obecną stan prawny nakłada na właściciela budynku obowiązek dokonywania następujących przeglądów: Jeśli ktoś chciałby uzyskać bardziej precyzyjne informacje proszę o kontakt. Podeślę rozpiskę.

  • 1x na 3 miesiące: usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (jeśli paliwo stałe)
  • 1x na 6 miesięcy: jak wyżej, jeśli paliwo płynne i gazowe
  • 1x rok: czyszczenie i kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów wentylacyjnych
  • 1x rok: kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kontrola instalacji gazowych
  • 1x na 5 lat: kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej
  • Po 15 latach eksploatacji kotła kontrola instalacji grzewczej.

Dobrą praktyką będzie również zlecenie przeglądu instalacji po zakupieniu mieszkania. Wynika to z faktu, że nabywamy czasem lokale po remoncie wykonanym przez dotychczasowego właściciela. Może zdarzyć się, że przegląd zlecony przez administratora budynku mógł mieć miejsce przed remontem i „opierał się” na instalacji, która już została w całości lub częściowo wymieniona.

Po nowelizacji prawa ubezpieczeniowego sprzed kilku lat, sam brak posiadania przeglądu konkretnej instalacji nie może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowana z polisy o ile przyczyna szkody miała miejsce gdzie indziej. Niektóre towarzystwa dopuszczają niewielkie opóźnienia w terminach dokonania przeglądów a nawet deklarują gotowość wypłaty w przypadku ich braku. Zawsze jednak należy przestudiować warunki, ponieważ może się to wiązać z istotnymi ograniczeniami np. kwotowymi.