Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   kontakt:   604 972 555​

UBEZPIECZENIA DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH

20 lat doświadczenia

Dojazd do klienta

 

ZADZWOŃ ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI LUB UMÓWIĆ SIĘ NA SPOTKANIE

 

Lawinowo rośnie liczba kradzieży…

23/02/2023  0 Komentarze

liczby

Wg informacji podanych w artykule opublikowanym kilka dni temu na łamach „Business Insider Polska” w całej Polsce następuje szybki wzrost kradzieży z włamaniem. W Poznaniu, przykładowo wzrost sięgnął 30%.

Poza „klasycznymi” łupami złodziei (pieniądze, biżuteria, elektronika czy sprzęt sportowy) zainteresowaniem cieszą się również urządzenia techniczna lub ich elementy np. siłowniki bram, elementy pomp ciepła, pieców czy klimatyzatorów...

 

 

 

Właściciele wynajmujący nieruchomości nie mają tej klauzuli…

05/02/2023  0 Komentarze

liczby

Wynajem nieruchomości jest popularną formą uzyskiwania przychodów zarówno wśród osób prywatnych jak i przedsiębiorców.

Ze względu na odmienne potrzeby i potencjalne ryzyka z tym związane, najemcy i właściciele starają się zabezpieczyć swoje interesy zarówno umowami jak i dedykowanymi polisami ubezpieczeniowymi. Korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia nieruchomości można uznać za powszechnie znane jednak brak zabezpieczenia się przed wzajemnymi roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa wywołuje nie mniej istotne ryzyko poniesienia nieoczekiwanych i poważnych kosztów związanych z obowiązkiem zadośćuczynienia po szkodzie.

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że o ile klauzulę ubezpieczenia oc najemcy można uznać za względnie popularną, to konieczność posiadania klauzuli po stronie wynajmującego nadal często uświadamiam klientom...

 

 

 

Czy warto ubezpieczać niskocenne składniki majątku firmy ?

03/02/2023  0 Komentarze

liczby

Jednym ze standardowych przedmiotów deklarowanych przez firmy do ubezpieczenia jest mienie ruchome. Ubezpieczyciele definiują je jako należące do przedsiębiorstwa składniki majątku takie jak urządzenia, maszyny czy też wyposażenie. Najczęściej wymagane przez ubezpieczycieli jest aby składniki te były zaewidencjonowane jako środek trwały.

Znaczna część przedsiębiorców posiada jednak również mienie ruchome, które, zgodnie z ustawą o rachunkowości nie musiało być i nie zostało zaewidencjonowane jako środek trwały. Dotyczy to całego przekroju firm, począwszy od spółek giełdowych a skończywszy na osobach rozliczających się na podstawie KPiR.

Podpisując umowę ubezpieczenia mienia należy mieć na względzie czy interesuje nas zabezpieczenie tej grupy mienia od różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Dla niektórych podmiotów wartość niskocennego mienia ma charakter marginalny ponieważ jego utrata lub zniszczenie wskutek np. pożaru czy zalania nie wpłynie w sposób istotny na ich działalność. W tym przypadku zrozumiałym jest pominięcie tej pozycji w analizie ryzyka.

 

 

 

Obawy związane z Polskim "Ładem"​ czy można się zabezpieczyć ?

17/1/2022  0 Komentarze

duch

Wprowadzona naprędce jedna z największych reform polskiego systemu podatkowego „Polski Ład” staje się faktem. Licząca ok 700 stron ustawa kontynuuje "starą dobrą" tradycję, czyli im więcej i bardziej skomplikowanych oraz sprzecznych ze sobą przepisów tym trudniej się w nich orientować i tym łatwiej urzędnikom "dopaść" przedsiębiorców.

Zmian będących konsekwencją wprowadzonych z początkiem 2022 roku obawiają się więc nie bez powodu zarówno prowadzący firmy jak i księgowi.
Jest do właściwy moment aby właściciele oraz osoby zarządzające zabezpieczyły firmę oraz majątek prywatny przed poważnymi ryzykami wiążącymi się z odpowiedzialnością podatkową oraz karno-skarbową.

Osoby, które chciałyby się skonsultować proszę o kontakt pod numerem 604 972 555.

 

 

Małe zaniedbanie – drastyczne skutki…

1/12/2021  0 Komentarze

miernik 2

Mimo tego, że o temacie wspomina się w różnych publikacjach, nadal regularnie spotykam się z brakiem świadomości wśród klientów będących właścicielami domów.

Mam tutaj na myśli przepisy wynikające m.in z przepisów prawa budowlanego a dotyczące o obowiązkowych przeglądów instalacji. Zapisy dotyczące okresowych przeglądów „goszczą” również na stałe od lat w ogólnych warunkach ubezpieczeń w działach dotyczących obowiązków ubezpieczonego w związków z zawarciem umowy.
Zapoznanie się z tymi zapisami (a w zasadzie z całą treścią warunków) należy w dobrze pojętym interesie ubezpieczonego. Jedną z najczęściej występujących przyczyn pożarów w Polsce są niesprawności instalacji elektrycznej czy kominowej (zapalenie się sadzy) a także uderzenia pioruna. Konsekwencje braku spełniania wymagań bywają dotkliwe, ponieważ odmowa lub ograniczenie świadczenia z polisy ubezpieczenia może oznaczać utratę dorobku życia. Przeglądy i konserwacje warto dokonywać nie tylko dla spełnienia obowiązków ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa swojego i bliskich. Protokoły potwierdzające dokonanie przeglądów warto gromadzić w bezpiecznym miejscu.

Na chwilę obecną stan prawny nakłada na właściciela budynku obowiązek dokonywania następujących przeglądów: Jeśli ktoś chciałby uzyskać bardziej precyzyjne informacje proszę o kontakt. Podeślę rozpiskę.

  • 1x na 3 miesiące: usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (jeśli paliwo stałe)
  • 1x na 6 miesięcy: jak wyżej, jeśli paliwo płynne i gazowe
  • 1x rok: czyszczenie i kontrola przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów wentylacyjnych
  • 1x rok: kontrola i czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz kontrola instalacji gazowych
  • 1x na 5 lat: kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej
  • Po 15 latach eksploatacji kotła kontrola instalacji grzewczej.

Dobrą praktyką będzie również zlecenie przeglądu instalacji po zakupieniu mieszkania. Wynika to z faktu, że nabywamy czasem lokale po remoncie wykonanym przez dotychczasowego właściciela. Może zdarzyć się, że przegląd zlecony przez administratora budynku mógł mieć miejsce przed remontem i „opierał się” na instalacji, która już została w całości lub częściowo wymieniona.

Po nowelizacji prawa ubezpieczeniowego sprzed kilku lat, sam brak posiadania przeglądu konkretnej instalacji nie może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowana z polisy o ile przyczyna szkody miała miejsce gdzie indziej. Niektóre towarzystwa dopuszczają niewielkie opóźnienia w terminach dokonania przeglądów a nawet deklarują gotowość wypłaty w przypadku ich braku. Zawsze jednak należy przestudiować warunki, ponieważ może się to wiązać z istotnymi ograniczeniami np. kwotowymi.

 

 

Atak wichury ...

10/6/2021  0 Komentarze

zerwany dach na drodze

W początku maja przeszła nad Lubelszyczyzną trąba powietrzna niszcząc domy i samochody. Wichury przeszły też nad wieloma miejscowościami w całym kraju.

Synoptycy i analitycy informują, że wskutek zachodzących zmian klimatu, do podobnych a nawet bardziej intensywnych zjawisk będzie w Polsce dochodzić coraz częściej O ile w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku trąby pojawiały się sporadycznie, to w roku 2020 było już ich już 15.

O ile osobom ubezpieczającym domy polisa zapewni świadczenie wskutek zniszczeń spowodowanych silnym wiatrem bądź huraganem (definicjom w warunkach ogólnych warto się przyjrzeć) o tyle nadal nie wszyscy wiedzą o możliwości włączenia do zakresu polisy również pozostałych elementów znajdujących się na działce, a których zniszczenie wiązać się będzie również z ponoszeniem dodatkowych, często niemałych kosztów naprawy lub odbudowy. W zależności od sposobu definiowania przez ubezpieczycieli mowa tu np. o zamontowanych na stałe elementach działki czy też małej architekturze do których zaliczamy najczęściej ogrodzenia, budynki gospodarcze i garaże, altany, oświetlenie posesji czy też popularne ostatnio instalacje fotowoltaiczne.

 

 

Ubezpieczenie OC najemcy i wynajmującego w biznesie

24/2/2021  0 Komentarze

kaski

Umowa najmu jest jedną z najczęściej występujących umów zawieranych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej a także w życiu prywatnym. Jedno z postanowień kodeksu Cywilnego, który ją reguluje (Art. 675) wskazuje domniemanie dobrego, przydatnego do użytku, stanu przedmiotu najmu a z drugiej nakłada najemcy obowiązek zwrotu w stanie nie pogorszonym po zakończeniu umowy.

W trakcie trwania umowy mogą wystąpić nieprzewidziane zdarzenia losowe powodujące częściowe lub nawet całkowite zniszczenie wynajmowanego lokalu. Wątpliwości nie powinno być w sytuacji, jeśli winą za zdarzenie (np. pożar wskutek braku konserwacji instalacji elektrycznej czy gazowej) można obarczyć właściciela lokalu (wynajmującego).

Co jednak gdy przykładowy pożar spowodowany będzie przez najemcę, np. wskutek zaprószenia ognia, zapalenia się ładowarki do telefonu, komputera lub jakiegokolwiek innego urządzenia elektrycznego pozostawionego w nocy pod napięciem? Co będzie w przypadku kiedy będziemy mieli do czynienia z podpaleniem lub działaniem siły wyższej, czy żywiołów ?

Niestety przepisy kodeksowe nie są precyzyjne w kwestii odpowiedzialności za szkodę w przedmiocie najmu.
Z Art. 675 można wnioskować, że skoro na najemcy ciąży obowiązek zwrotu w nie pogorszonym stanie i o ile nie będzie on w stanie wykazać winy/zaniedbań po stronie wynajmującego, powinien w tych przypadkach być odpowiedzialny za naprawienie szkody. Ryzyko to będzie istniało również kiedy nie da się ustalić przyczyny zdarzenia wywołującego szkodę.

Przy okazji podpisywanie umowy najmu nie zapominajmy więc ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej najmującego (OC najemcy) oraz wskazaniu w umowie najmu strony odpowiedzialnej za zawarcie i pokrycie kosztów takiej polisy. Jeśli na podstawie innych umów (np. leasingu, użyczenia czy dzierżawy) korzystamy z urządzeń nie będących własnością firmy, możemy również, za pomocą odpowiednio dobranej polisy, zabezpieczyć się przed skutkami obciążeń finansowych związanych z ich zniszczeniem czy utratą.

Powyższe rozwiązanie pomoże uniknąć ewentualnych nieporozumień i wzajemnych oskarżeń w przyszłości oraz pozwoli na szybkie przywrócenie wynajmowanego lokalu do stanu „używalności” czym z pewnością będą zainteresowane obie strony. W ramach ochrony jaką uzyskujemy zawierając polisę OC działalności, towarzystwo ubezpieczeniowe sprawdzi także okoliczności oraz zasadność roszczenia również w odniesieniu do jego wysokości, co jest niewątpliwym atutem posiadania polisy.

Do tej pory pisałem w jaki sposób polisa oc chroni najemcę lokalu. Co jednak jeśli z tytułu zaniedbań lub nieumyślnej winy wynajmującego (właściciela) najemca dozna uszczerbku na zdrowiu lub zniszczenia swojego mienia w okresie prowadzenia działalności w lokalu/budynku użytkowanym na podstawie tejże umowy ?
W tym przypadku w interesie właściciela jest posiadanie polisy z zapisami uwzględniającymi jego odpowiedzialność w stosunku do najemcy, ponieważ udostępniając swój lokal odpowiada również w pewnym zakresie również za bezpieczeństwo znajdujących się w nim osób.

Przykładowe zdarzenia stwarzające ryzyko wypłacenia zadośćuczynienia za szkody? Zawalenie się sufitu w jednej z Warszawskich restauracji oraz czy w centrum handlowym w Poznaniu, porażenie prądem pracownika w kotłowni spowodowane przebiciem w instalacji elektrycznej.

O ile roszczenia za szkody rzeczowe (uszkodzenia czyjegoś mienia) nie muszą stanowić jeszcze „dramatu” o tyle szkody osobowe związane z wystąpieniem uszczerbku lub utraty zdrowia lub życia wiążą się oznaczają nierzadko procesami o sięgające setek tysięcy zadośćuczynienia. Niemały w tym udział sprawnie działających kancelarii odszkodowawczych.
Z tego powodu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością uważam za jedno z najważniejszych jakie przedsiębiorca powinien wykupić!

Osoby zainteresowane tematem proszę o kontakt pod numerem: 604 972 555

 

 

Czy warto ubezpieczać dodatkowo szyby samochodowe ?

9/2/2021  0 Komentarze

rozbita szyba

Ubezpieczenie szyb występuje często jako dodatkowa opcja do ubezpieczenia auto casco lub stanowi osobny dodatek ,który można dokupić do polisy OC. Standardowa polisa auto casco uwzględnia uszkodzenie szyb powstałych m.in. wskutek, wypadku czy też aktów wandalizmu. Wykupienie jednak opcji „szyby” pozwoli nam najczęściej uniknąć zwyżki składki w kolejnym roku ubezpieczenia jeśli zdarzy nam się w trakcie obecnej polisy z tej opcji skorzystać. Niestety nie wszyscy doczytają w warunkach o tym, że warunkiem zachowania „braku szkody” z szyby jest kontynuacja polisy u tego samego ubezpieczyciela.

Kolejnym ograniczeniem ubezpieczenia szyb jako opcji dodatkowej jest to, że pokrywane są jedynie koszty zamiennika szyby a nie oryginału. Do tego dochodzą najczęściej udziały własne dotyczące szyby czołowej lub bocznej, sięgające niekiedy 15% - 20% ich wartości. W niektórych towarzystwach udziały te można wykupić opłacając dodatkową składkę. Nie musi to być wcale jakąś istotną wadą tej opcji, każdy po zapoznaniu się z warunkami może podjąć indywidualną decyzję na ile mu to odpowiada.

Opcja ubezpieczenia szyb wydaje się być szczególnie interesująca dla tych, którzy nie decydują się na pełny pakiet zawierający auto casco. Pozwala ona bowiem rozszerzyć zakres polisy o niektóre opcje niedostępne w ramach obowiązkowego OC.

Osoby posiadające nowoczesne, nowe lub kilkuletnie samochody z różnymi czujnikami zintegrowanymi w szybie czołowej (która jest najdroższa) będą mogły najczęściej wymienić ją na nową i oryginalną już w ramach odpowiednio dobranej polisy auto casco.

 

 

Koronawirus a ubezpieczenie zagranicznych wyjazdów

25/2/2020  0 Komentarze

napis

Ponieważ klienci coraz częściej pytają mnie o kwestie związane z ochroną ubezpieczeniową w świetle zachorowania na ‘’2019-nCoV’’ podczas podróży zagranicznych postanowiłem podzielić się aktualnymi informacjami na ten temat.

Na chwilę obecną (25 luty 2020 r.) podaje się, że liczba zakażonych na całym świecie przekroczyła liczbę 80 tys. osób. Poza Chinami, wykryto przypadki zarażeń w państwach, które bywają często celem wyjazdów zarówno wypoczynkowych jak i służbowych takich jak: Włochy, Tajlandia, Egipt, Australia, USA, Wietnam, Francja, Niemcy, Izrael czy też kraje skandynawskie.

Z tego powodu warto uważnie przyjrzeć się warunkom polis turystycznych oferowanych przez ubezpieczycieli, a zwłaszcza zapisom warunkującym ochronę na wypadek ogłoszenia epidemii. Można przyjąć, że istnieje tu podział na towarzystwa, które:
- udzielają pełnej ochrony niezależnie od faktu czy epidemia została już oficjalnie ogłoszona czy też nie,
- nie udzielą ochrony,
- udzielą ochrony warunkowo/w ograniczonym zakresie (np. jeśli polisa zostanie zakupiona i/lub wyjazd będzie miał miejsce przed wyjazdem, bądź nie jest ogłoszony stan wyjątkowy, pandemia etc.

Istotne są więc z punktu widzenia podróżującego: dzień ewentualnego ogłoszenia epidemii w państwie docelowym, moment zakupu ubezpieczenia i data wyjazdu. Zdecydowałem się nie wymieniać tu konkretnych towarzystw ponieważ niektóre z nich zaczynają już aktualizować swoje oferty w świetle ostatnich wydarzeń.

Powtórzę więc swoją mantrę ,,Należy zawsze zapoznać się z warunkami ubezpieczenia a zwłaszcza z działami dotyczącymi wyłączeń odpowiedzialności i obowiązków ubezpieczonego’’.
Jeśli ktoś będzie chciał przed wyjazdem chciał przed wyjazdem zweryfikować stan bieżący proszę o kontakt pod nr. 604 972 555

.

 

 

Ryzyko naruszenia standardów obsługi płatności (PCI DSS) za pośrednictwem terminali – jak zabezpieczyć firmę ?

7/11/2019  0 Komentarze

Skrót PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) oznacza normę bezpieczeństwa stworzoną przez organizacje płatnicze takie jak m.in. Mastercard i Visa. Jednymi z adresatów normy są tzw. akceptanci, czyli podmioty świadczące usługę realizacji płatności bezgotówkowej za pośrednictwem danych przesyłanych w formie elektronicznej (terminali).
O ile w polskim ustawodawstwie obowiązki akceptanta definiuje Ustawa o Usługach Płatniczych (z dn. 19 sierpnia 2011 r.) o tyle normy PCI DSS nie są regulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Ma ona jednak status dobrej praktyki i w związku z tym może stanowić miernik zachowania należytej staranności.
Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez PCI Council, akceptant zobowiązany jest do ochrony danych dotyczących kart płatniczych lub używanych przy dokonywaniu płatności online, a w szczególności poddania się stosownej weryfikacji . Ochrona danych realizowana jest przez szereg czynności polegających m. in. na zapewnieniu bezpieczeństwa sieci, szyfrowanie podczas przechowywania i transmisji, stosowanie odpowiednich mechanizmów dostępu a skończywszy na monitorowaniu i testowaniu sieci, zgłaszania prób i przypadków uzyskania nieautoryzowanego dostępu do terminala lub wydruków.
Jak wynika z powyższego, nietrudno tu ryzyko np. wykradzenia wrażliwych danych dotyczących właścicieli kont wskutek błędu lub niedbałości pracownika bądź też celowego działania lub osób trzecich.
Ujawnienie danych posiadaczy kart lub niezgodność z wymogami bezpieczeństwa PCI DSS sankcjonowana jest karami finansowymi przewidzianymi przez organizacje płatnicze.
Mamy do czynienia z ryzykiem kodeksowej odpowiedzialności odszkodowawczej (z art. 471 i nast.) a także możliwością odpowiedzialności za czyny bezprawne (art. 415 k.c. i nast.)

Ubezpieczenie PCI DSS obejmuje kary i koszty oceny w związku z naruszeniem standardów obsługi płatności w przypadku bezprawnego ujawnienia lub wycieku danych o kartach płatniczych.

 

 

Business Interruption - ubezpieczenie na życie….. dla Firmy

24/1/2019  0 Komentarze

 

O ile przedsiębiorcy zabezpieczają mienie firmy na wypadek finansowych konsekwencji związanych z utratą lub zniszczeniem mienia wywołanego pożarem lub innym żywiołami o tyle nawet sprawna wypłata odszkodowania może nie wystarczyć by uchronić się przed dalszymi poważnymi konsekwencjami nagłego i nieprzewidzianego zatrzymania działalności.

Za przykład niech nam posłuży zakład, któremu spaliła się hala produkcyjna.

O ile dobrze dobrana polisa „ogniowa” pokryje bezpośredni koszty związane z pożarem np. koszty akcji ratunkowej, koszty przeniesienia i przechowania ocalałego mienia o tyle straty finansowe związane z utraconym zyskiem i ponoszeniem dalszych niezaplanowanych kosztów zaczynają się bardzo szybko kumulować.

Nie dość, że potrzeba czasu na odbudowę i przywrócenie procesu produkcyjnego, to jeszcze nie są realizowane zyski z zamówień. Dalsze konsekwencje wiążą się z realnym ryzykiem utraty dotychczasowych odbiorców, którzy są zmuszeni do wyszukania nowych dostawców, z którymi z czasem mogą nawiązać dobre relacje.

Przerwa w produkcji a w konsekwencji brak zysku nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązków dalszego pokrywania kosztów stałych do jakich należą przykładowo:
- raty kredytowe i leasingowe i wynagrodzenia i ubezpieczenia pracowników,
- opłaty dzierżawne i opłaty związane z mediami.

Pozostałymi wydatkami poniesionymi w celu przywrócenia produkcji mogą stanowić:
- koszty prowizorycznych napraw i przeprogramowania urządzeń,
- dodatkowych kosztów pracy,
- koszty transportu ocalałego mienia i wynajmu zastępczych lokali i urządzeń..

Polisą zabezpieczającą przed powyższymi konsekwencjami jest ubezpieczenie utraty zysku (ang. Business Interruption). Jest ono dostępne w różnych odmianach w zależności od uzgodnionego zakresu i specyfiki działalności firmy.

Od niedawna polisy tego typu dostępne są również dla mniejszych przedsiębiorstw.
W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt: tel: 604 972 555 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Warto sprawdzić w UFG historię swoich ubezpieczeń komunikacyjnych

18/9/2018  0 Komentarze

 

Właścicielom aut Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił właśnie możliwość sprawdzenia online pełnej historii swoich ubezpieczeń OC i AC.

O ile dotychczas możliwa była weryfikacja jedynie OC i to z ostatnich 5 lat, teraz dostępna jest już pełna historia, nawet kilkanaście lat wstecz. Jest to przydatna innowacja ponieważ niektórzy ubezpieczyciele kalkulując składki analizują również i dłuższy „staż” ubezpieczeniowy kierowcy. Z tego właśnie względu radziłbym we własnym zakresie sprawdzić czy widniejące tam dane są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym. Może się bowiem okazać, że na skutek nieścisłości ubezpieczyciel policzy nam mniej korzystną składkę w odniesieniu do tej na jaką sobie przez lata „zapracowaliśmy”. Zdarzają się również sytuacje kiedy UFG nie posiada danych za okres za który mieliśmy wykupione ubezpieczenie. O zaktualizowanie bądź skorygowanie danych w UFG można wystąpić z prośbą do towarzystwa ubezpieczeniowego w którym posiadaliśmy polisę, której ewentualne nieścisłości mogą dotyczyć. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny sam takich zmian nie może nanieść ponieważ tylko danymi administruje.

Uzyskanie dostępu do danych jest bezpłatne i wymaga jedynie założenia konta na portalu UFG. Zaświadczenie, które można wygenerować również w języku angielskim i niemieckim może być przydatne także dla zagranicznych ubezpieczycieli.

 

 

Ubezpieczenie flotowe samochodów w firmie – odpowiedzi na pytania

7/8/2018  0 Komentarze

 

We wpisie tym postaram się udzielić odpowiedzi na pytania jakie najczęściej zadają mi klienci. Odpowiedzi na nie mają charakter ogólny ponieważ każde towarzystwo ma swoją politykę i może do tematu podchodzić w sposób odmienny.

Czy okres ubezpieczenia wszystkich pojazdów musi być jednakowy ?
W zależności od umowy możliwe jest posiadanie indywidualnego okresu ubezpieczenia dla każdego pojazdu. Oznacza to, że do umowy można dołączyć praktycznie w każdym okresie trwania polisy. Po podpisaniu umowy najczęściej dołączamy do niej kolejne pojazdy, którym kończy się bieżąca indywidualna polisa. Można również wynegocjować zrównanie okresów ubezpieczenia.

Od ilu samochodów można ubezpieczyć flotę ?
Można wnioskować o ofertę już przy 5 pojazdach

Czy wszystkie samochody w ofercie muszą mieć ten sam zakres ubezpieczenia ?
Na ogół tak, choć możliwe są odstępstwa od tej reguły.

Czy składka za ubezpieczenie może się zmienić w trakcie trwania umowy, np.. po wystąpieniu szkody ?
Jedną z zalet posiadania umowy generalnej ubezpieczenia flotowego jest przewidywalność kosztów. W trakcie trwania umowy mamy zagwarantowaną stałą składkę.

Czy muszą być umową objęte wszystkie pojazdy ?
Zasadą jest, że deklarujemy do ubezpieczenia wszystkie posiadane oraz nowonabyte pojazdy.
W niektórych towarzystwach można wybrać do ubezpieczenia tylko niektóre samochody.

Czy umową można objąć tylko OC ?
Tak, w ramach zawartych umów obsługuję również firmy posiadające w zakresie jedynie OC.

Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia flotowego ?
Najczęściej zawiera się na rok ale umowa może mieć również charakter bezterminowy.

W jaki sposób można uzyskać korzystniejsze warunki ? Czy są jakieś sposoby na to?
Jest wiele sposobów, które mogą być wzięte pod uwagę. Przedsiębiorcy, którzy wykażą się działaniami mającymi na celu obniżenie szkodowości np. poprzez użytkowanie samochodów służbowych wg. określonych zasad (tzw. car policy) mogą liczyć na przychylniejsze traktowanie przez ubezpieczycieli.
Przykładowo może to być:
1. Organizacja kursów w zakresie teorii i praktyki bezpiecznej jazdy,
2. Wprowadzenie do umowy określonych franszyz kwotowych (udziałów własnych w szkodzie)
3. Stosowanie systemu zachęt i kar dla kierowców (np. prawo do pierwokupu użytkowanego pojazdu)
4. Monitorowanie za pomocą GPS (trasy przejazdów i prędkości, miejsca i czasy postojów)
5. Niektóre firmy wprowadzają własny system weryfikacji kierowcy już na etapie zatrudniania.
6. Pojazdy floty mogą zostać oznakowane specjalnym numerem telefonicznym, na który mogą zadzwonić inni użytkownicy dróg w sytuacjach niewłaściwego zachowania kierowcy

Jaka jest procedura w momencie zbliżania się do końca terminu trwania umowy ?
Zazwyczaj 2 tygodnie przed końcem polisy lub wcześniej (np. w okresie wakacyjnym) przypominam tym fakcie Wspólnie z klientem ustalamy oczekiwany zakres ubezpieczenia, zastanawiamy się czy coś można byłoby w umowie zmienić. Jeśli klient chce w dalszym ciągu korzystać z danego rozwiązania przystępujemy do negocjacji umowy na kolejny okres.

Co wpływa na koszt ubezpieczenia floty?
Jest zawsze ustalany indywidualnie. Zależy m.in. od branży, ilości, typu oraz wieku posiadanych pojazdów. Nie bez znaczenia jest odpowiedź na pytanie czy zakresem mają być objęte również pojazdy podróżujące poza granicami RP. Pod uwagę brana jest również dotychczasowa szkodowość.

 

 

<<Poprzednia

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.